TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam186752257641251
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh6571378410355
3 Sở Tài chính7818678614604
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư18116697625092
5 Sở Giáo dục và Đào tạo13851578419635
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch8246513613382
7 Sở Công Thương7821509112912
8 Sở Giao thông - Vận tải9103953318636
9 Sở Khoa học và Công nghệ8060687414934
10 Sở Nội vụ108301220123031
11 Sở Tài nguyên và Môi trường10839697617815
12 Sở Tư pháp7422919916621
13 Sở Xây dựng8638615714795
14 Sở Y tế6803603212835
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội6251733413585
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10051754517596
17 Sở Thông tin và Truyền thông11659780919468
18 Thanh tra tỉnh6483622712710
19 UBND thành phố Phủ Lý166351307929714
20 UBND huyện Thanh Liêm147331129026023
21 UBND huyện Lý Nhân123501079923149
22 UBND huyện Kim Bảng152361126926505
23 UBND huyện Duy Tiên178481620334051
24 UBND huyện Bình Lục129131081523728
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5839623712076
Tổng 272791 221712 494503