TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam161321866234794
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh541430878501
3 Sở Tài chính6520547211992
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư14998581720815
5 Sở Giáo dục và Đào tạo11316474916065
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch6768423211000
7 Sở Công Thương6577429010867
8 Sở Giao thông - Vận tải7521794615467
9 Sở Khoa học và Công nghệ6696562412320
10 Sở Nội vụ90951000419099
11 Sở Tài nguyên và Môi trường9024583814862
12 Sở Tư pháp6044770413748
13 Sở Xây dựng7180514012320
14 Sở Y tế5588493510523
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5226619611422
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn8388626114649
17 Sở Thông tin và Truyền thông9886663616522
18 Thanh tra tỉnh5307505110358
19 UBND thành phố Phủ Lý136541090324557
20 UBND huyện Thanh Liêm12128935721485
21 UBND huyện Lý Nhân10165897519140
22 UBND huyện Kim Bảng12466920421670
23 UBND huyện Duy Tiên146131342828041
24 UBND huyện Bình Lục10593884819441
25 Ban quản lý các khu công nghiệp478150669847
Tổng 226080 183425 409505