TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam165591932835887
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh561732128829
3 Sở Tài chính6742569812440
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư15537602221559
5 Sở Giáo dục và Đào tạo11750492716677
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch7010437811388
7 Sở Công Thương6782442411206
8 Sở Giao thông - Vận tải7790821616006
9 Sở Khoa học và Công nghệ6925583312758
10 Sở Nội vụ93871037419761
11 Sở Tài nguyên và Môi trường9354604315397
12 Sở Tư pháp6286796014246
13 Sở Xây dựng7416530712723
14 Sở Y tế5792511810910
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5407639811805
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn8682648415166
17 Sở Thông tin và Truyền thông10187683417021
18 Thanh tra tỉnh5509525310762
19 UBND thành phố Phủ Lý141501127225422
20 UBND huyện Thanh Liêm12540966722207
21 UBND huyện Lý Nhân10524927219796
22 UBND huyện Kim Bảng12938955822496
23 UBND huyện Duy Tiên151651390229067
24 UBND huyện Bình Lục10981917320154
25 Ban quản lý các khu công nghiệp4952525510207
Tổng 233982 189908 423890