TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam190992323342332
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh6761389610657
3 Sở Tài chính8033699715030
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư18639716925808
5 Sở Giáo dục và Đào tạo14276595620232
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch8505529913804
7 Sở Công Thương8043523013273
8 Sở Giao thông - Vận tải9395981719212
9 Sở Khoa học và Công nghệ8310710415414
10 Sở Nội vụ111341258523719
11 Sở Tài nguyên và Môi trường11176718318359
12 Sở Tư pháp7656945417110
13 Sở Xây dựng8852631415166
14 Sở Y tế7001621013211
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội6438754113979
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10341776418105
17 Sở Thông tin và Truyền thông11941799819939
18 Thanh tra tỉnh6673641713090
19 UBND thành phố Phủ Lý171571346030617
20 UBND huyện Thanh Liêm152051163726842
21 UBND huyện Lý Nhân127271111923846
22 UBND huyện Kim Bảng156961161427310
23 UBND huyện Duy Tiên183961667335069
24 UBND huyện Bình Lục133051115024455
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5999641012409
Tổng 280758 228230 508988