TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam167431961536358
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh570032638963
3 Sở Tài chính6832578912621
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư15748609921847
5 Sở Giáo dục và Đào tạo11926499916925
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch7113444111554
7 Sở Công Thương6871448111352
8 Sở Giao thông - Vận tải7921834116262
9 Sở Khoa học và Công nghệ7034593312967
10 Sở Nội vụ95081052720035
11 Sở Tài nguyên và Môi trường9467611415581
12 Sở Tư pháp6378806214440
13 Sở Xây dựng7507537312880
14 Sở Y tế5871518911060
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5480647911959
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn8797657115368
17 Sở Thông tin và Truyền thông10311691617227
18 Thanh tra tỉnh5588533210920
19 UBND thành phố Phủ Lý143501142025770
20 UBND huyện Thanh Liêm12720979822518
21 UBND huyện Lý Nhân10680940320083
22 UBND huyện Kim Bảng13140970722847
23 UBND huyện Duy Tiên153951410029495
24 UBND huyện Bình Lục11143931020453
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5027533510362
Tổng 237250 192597 429847