TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam179722149939471
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh625936009859
3 Sở Tài chính7459642713886
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư17245665023895
5 Sở Giáo dục và Đào tạo13148549818646
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch7838488612724
7 Sở Công Thương7475487012345
8 Sở Giao thông - Vận tải8695911617811
9 Sở Khoa học và Công nghệ7701654514246
10 Sở Nội vụ103511159321944
11 Sở Tài nguyên và Môi trường10335665916994
12 Sở Tư pháp7037878115818
13 Sở Xây dựng8205585814063
14 Sở Y tế6456571812174
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5969702312992
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn9593719216785
17 Sở Thông tin và Truyền thông11175748418659
18 Thanh tra tỉnh6158590212060
19 UBND thành phố Phủ Lý158001247028270
20 UBND huyện Thanh Liêm139961074124737
21 UBND huyện Lý Nhân117441029222036
22 UBND huyện Kim Bảng144641069325157
23 UBND huyện Duy Tiên169511543432385
24 UBND huyện Bình Lục122741026722541
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5541590911450
Tổng 259841 211107 470948