TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam194942384443338
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh6935399810933
3 Sở Tài chính8218717515393
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư19105733426439
5 Sở Giáo dục và Đào tạo14668611420782
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch8730543814168
7 Sở Công Thương8249535813607
8 Sở Giao thông - Vận tải96681008319751
9 Sở Khoa học và Công nghệ8517728915806
10 Sở Nội vụ113941291824312
11 Sở Tài nguyên và Môi trường11479737118850
12 Sở Tư pháp7889969917588
13 Sở Xây dựng9084647615560
14 Sở Y tế7190638313573
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội6603773014333
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10585795518540
17 Sở Thông tin và Truyền thông12200817220372
18 Thanh tra tỉnh6840658413424
19 UBND thành phố Phủ Lý176171380031417
20 UBND huyện Thanh Liêm156291194827577
21 UBND huyện Lý Nhân130731140924482
22 UBND huyện Kim Bảng161321193928071
23 UBND huyện Duy Tiên188891709435983
24 UBND huyện Bình Lục136671145725124
25 Ban quản lý các khu công nghiệp6173660312776
Tổng 288028 234171 522199