TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam176432100438647
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh611435139627
3 Sở Tài chính7299626813567
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư16865651223377
5 Sở Giáo dục và Đào tạo12813536118174
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch7638476512403
7 Sở Công Thương7314476612080
8 Sở Giao thông - Vận tải8507892717434
9 Sở Khoa học và Công nghệ7535639213927
10 Sở Nội vụ101181129421412
11 Sở Tài nguyên và Môi trường10115652116636
12 Sở Tư pháp6882860315485
13 Sở Xây dựng8033573713770
14 Sở Y tế6302557811880
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5843688312726
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn9393703116424
17 Sở Thông tin và Truyền thông10949733718286
18 Thanh tra tỉnh6012575611768
19 UBND thành phố Phủ Lý154041218527589
20 UBND huyện Thanh Liêm136481048524133
21 UBND huyện Lý Nhân114651005421519
22 UBND huyện Kim Bảng141161043324549
23 UBND huyện Duy Tiên165411508231623
24 UBND huyện Bình Lục119751001421989
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5402575111153
Tổng 253926 206252 460178