TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam163801905335433
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh553031598689
3 Sở Tài chính6644559612240
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư15296592921225
5 Sở Giáo dục và Đào tạo11565485116416
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch6905431511220
7 Sở Công Thương6693436511058
8 Sở Giao thông - Vận tải7684810815792
9 Sở Khoa học và Công nghệ6832574712579
10 Sở Nội vụ92581020919467
11 Sở Tài nguyên và Môi trường9213595515168
12 Sở Tư pháp6181784914030
13 Sở Xây dựng7304523012534
14 Sở Y tế5705504110746
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5328631211640
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn8548638514933
17 Sở Thông tin và Truyền thông10051674416795
18 Thanh tra tỉnh5415515910574
19 UBND thành phố Phủ Lý139231110625029
20 UBND huyện Thanh Liêm12358953121889
21 UBND huyện Lý Nhân10368914319511
22 UBND huyện Kim Bảng12728940222130
23 UBND huyện Duy Tiên149161368728603
24 UBND huyện Bình Lục10810903019840
25 Ban quản lý các khu công nghiệp4876517210048
Tổng 230511 187078 417589