TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam158981829234190
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh531530308345
3 Sở Tài chính6407536211769
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư14721571620437
5 Sở Giáo dục và Đào tạo11088465615744
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch6632415010782
7 Sở Công Thương6460421610676
8 Sở Giao thông - Vận tải7351778015131
9 Sở Khoa học và Công nghệ6549549012039
10 Sở Nội vụ8935979718732
11 Sở Tài nguyên và Môi trường8854573114585
12 Sở Tư pháp5917756613483
13 Sở Xây dựng7041504412085
14 Sở Y tế5475483010305
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5131608811219
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn8245614614391
17 Sở Thông tin và Truyền thông9737653516272
18 Thanh tra tỉnh5206495010156
19 UBND thành phố Phủ Lý133771070324080
20 UBND huyện Thanh Liêm11881917621057
21 UBND huyện Lý Nhân9960880318763
22 UBND huyện Kim Bảng12193900121194
23 UBND huyện Duy Tiên143061316327469
24 UBND huyện Bình Lục10374866419038
25 Ban quản lý các khu công nghiệp469149649655
Tổng 221744 179853 401597