TỈNH HÀ NAM - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

STTTên đơn vịVăn bản đếnVăn bản điTổng cộng
1 Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam170922014737239
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh587333709243
3 Sở Tài chính7015597912994
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư16190626122451
5 Sở Giáo dục và Đào tạo12281514617427
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch7326457411900
7 Sở Công Thương7049459511644
8 Sở Giao thông - Vận tải8142856616708
9 Sở Khoa học và Công nghệ7231611213343
10 Sở Nội vụ97471082720574
11 Sở Tài nguyên và Môi trường9728627616004
12 Sở Tư pháp6597828414881
13 Sở Xây dựng7724552213246
14 Sở Y tế6054535511409
15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội5631664712278
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn9064676815832
17 Sở Thông tin và Truyền thông10572708617658
18 Thanh tra tỉnh5758550211260
19 UBND thành phố Phủ Lý147851173326518
20 UBND huyện Thanh Liêm131011007823179
21 UBND huyện Lý Nhân10994966420658
22 UBND huyện Kim Bảng13520998923509
23 UBND huyện Duy Tiên158401447930319
24 UBND huyện Bình Lục11474959121065
25 Ban quản lý các khu công nghiệp5180550610686
Tổng 243968 198057 442025